ส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

บริการส่งของพร้อมติดตั้ง

(Product Code SV3)

Package A: ตั้งโต๊ะ ต่อสาย Configure อุปกรณ์/ระบบ

รวมบริการ

ไม่รวมบริการ

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นชิ้นๆ ไม่ว่าจะเป็น

1,500.- บาท รวมค่าจัดส่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล


Package ฺB: ยึดเจาะ เดินสาย Configure อุปกรณ์/ระบบ

รวมบริการ

ไม่รวมบริการ

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นระบบ เช่น รวมถึง

x,xxx.- บาท รวมค่าจัดส่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล